Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły - przedstawiciel klasy 3c
 
Skarbnik Rady Rodziców Szkoły - przedstawiciel klasy 3e

Skontaktuj się z nami

e-mail: sp29@sp29.wroc.pl

ul. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław