Od klasy VII uczniowie mają możliwość nauki w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim i niemieckim. Prowadzimy rozszerzoną naukę tych dwóch języków - po 4 godziny tygodniowo z podziałem na grupy wewnątrz klasy. 
Ponadto w klasie siódmej zajęcia z informatyki i muzyki są częściowo prowadzone po niemiecku, a w klasie ósmej informatyka i edukacja dla bezpieczeństwa. Dla chętnych uczniów we współpracy z Ambasadą Niemiec realizujemy program DSD, w ramach którego uczniowie mają dodatkowe godziny języka niemieckiego i możliwość dofinansowanych wakacyjnych wyjazdów do Niemiec.
Wszyscy nasi uczniowie w ramach nauki języków obcych wyjeżdżają na dofinansowane wymiany zagraniczne, aby absolwent SP 29 w stopniu komunikatywnym posługiwał się językiem angielskim i niemieckim. 

Skontaktuj się z nami

e-mail: sp29@sp29.wroc.pl

ul. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław