Listy osób przyjętych i nieprzyjętych do kl. I w roku szkolnym 2020/21 dostępne są TUTAJ.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI dostępne są TUTAJ.

 

Przed podjęciem decyzji o wyborze naszej szkoły prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

STATUT SZKOŁY pdf 28188 960 720

WIZJA SZKOŁY pdf 28188 960 720

Rodzice i Uczniowie mogą oczekiwać od szkoły, że będzie jak najlepiej kształciła i wychowywała młodzież.

Jednakże od Rodziców poza zaakceptowaniem powyższych dokumentów również oczekujemy:

  • systematycznego i rzetelnego zainteresowania postępami dziecka w nauce,
  • współpracy i wsparcia w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczego,
  • dbałości o dobre imię szkoły,
  • dobrej komunikacji,
  • nastawienia na szukanie rozwiązań w sytuacjach trudnych czy problematycznych.

Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji o zapisaniu dziecka do naszej szkoły konieczne jest przyjęcie powyższych warunków. Złożenie dokumentów aplikacyjnych potwierdza znajomość Statutu oraz Wizji Szkoły oraz akceptację niniejszych zasad. Dzięki temu wszyscy RAZEM dążymy w tym samym kierunku.

Skontaktuj się z nami

e-mail: sp29@sp29.wroc.pl

ul. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław