Godziny pracy:
 
psycholog Bartłomiej Trzepizur
WT godz.13:30 - 16:00
ŚR godz. 8:00 - 14:00 
PT godz. 8:00-15:30
 
pedagog Danuta Milej
PN godz. 9:00 - 14:00
WT godz. 9:00 - 14:00
ŚR godz. 9:00 - 15:00
CZW godz. 10:00 - 13:00
PT godz. 8:30 - 11:30

Skontaktuj się z nami

e-mail: sp29@sp29.wroc.pl

ul. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław