Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz zajęć dodatkowych w naszej szkole:

basen*
zajęcia kreatywności
koła przedmiotowe 
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
zajęcia przygotowujące do egzaminu
IPN (indywidualny program nauki)
j. francuski
sks - zajęcia sportowe
Coerver® - zaj. sportowe
SDS - niemiecki, grupa I
SDS - niemiecki, grupa II
język angielski dodatkowy
zajęcia dla dyslektyków
terapia ręki
gazetka szkolna
robotyka
terapia psychologiczna
konsultacje przedmiotowe
wolontariat

*basen oferujemy dla uczniów klas I - V i jest bezpłatny

Skontaktuj się z nami

e-mail: sp29@sp29.wroc.pl

ul. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław