«Jesteście znakiem nadziei w naszych czasach. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z brakiem nadziei i cierpieniem, otwieracie niewyczerpane źródła poświęcenia, dobroci posuniętej aż do heroizmu, które wypływają z ludzkiego serca» — napisał Jan Paweł II w przesłaniu, które skierował do wolontariuszy na całym świecie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Watykan, 5 grudnia 2001 r.

Zostań Wolontariuszem w SP nr 29! To ciekawa, ubogacająca przygoda!

Wolontariusz, to ktoś, kto bezinteresownie chce działać na rzecz innych osób, instytucji, akcji, by w ten sposób zmieniać świat na lepsze.

Szkolny Wolontariat współpracuje ze Stowarzyszeniem „Żyj kolorowo” w ramach programu „My dla świata”. Koordynatorką  szkolnej grupy wolontariuszy jest p. Monika Kordylewska.

Wolontariat jest podzielony na:

  1. Wolontariat klas młodszych od I do V klasy
  2. Wolontariat klas starszych od VI do VIII klasy

CO ROBIMY?

Wolontariat klas młodszych skupia na szkolnych akcjach.

Wolontariusze klas starszych dzielą się na takich, którzy mają stałe dyżury w instytucjach współpracujących ze szkołą, np. korepetycje komputerowe dla seniorów, świetlice szkolne i środowiskowe. Co roku pojawiają się nowe miejsca, oferujące możliwość stałych działań, np. świetlice, biblioteki itp. Jest też grupa wolontariuszy, którzy spotykają się regularnie z koordynatorką w szkole, by wymyślać akcje lub angażować się w zewnętrzne jednorazowe projekty.

Szkolny Wolontariat organizuje jednorazowe akcje, w których będzie mógł wziąć udział każdy wolontariusz – z klas młodszych i starszych.

Współpracujemy z różnymi instytucjami lokalnymi, zajmującymi się pomocą dla dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych. Chcemy pomagać profesjonalnie, dlatego doskonalimy się poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach wolontariuszy.

Bierzemy udział w konkursach dla wolontariuszy. Mamy już nasze sukcesy:

2016/2017 Premiowane Wyróżnienie dla Grupy Szkolnego Wolontariatu w Konkursie Ośmiu Wspaniałych

2016/2017 Laureatka Konkursu Ośmiu Wspaniałych – Patrycja Wydurska

2016 rok p. Monika Kordylewska otrzymała tytuł Dolnośląskiego Koordynatora Wolontariatu

2014/2015 Laureat Konkursu Ośmiu Wspaniałych – Paweł Grzymkowski

2013/2014 Premiowane Wyróżnienie dla Grupy Szkolnego Wolontariatu w Konkursie Ośmiu Wspaniałych, Premiowane Wyróżnienie w Konkursie Ośmiu Wspaniałych – Alicja Tomes

 

JAK MOŻNA ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

  1. Zgłoś się we wrześniu do p. Moniki Kordylewskiej – późniejsze zgłoszenie nie będzie możliwe. Nawet jeśli masz swój własny pomysł na działania, powinieneś formalnie być zgłoszonym wolontariuszem w szkole. Tylko takie zgłoszenie upoważni Ciebie do otrzymania zaświadczenia o byciu wolontariuszem i wpisu na świadectwie.
  2. Zapoznaj się we wrześniu na stronie internetowej szkoły – w zakładce AKTUALNOŚCI - z regulaminem Programu „My dla świata” i Regulaminem Szkolnego Wolontariatu.
  3. Pobierz z AKTUALNOŚCI niezbędne dokumenty (porozumienie i kwestionariusz, zgodę rodziców), zapoznaj się z nimi, wydrukuj, wypełnij, podpisz i daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym), a następnie złóż u p. Kordylewskiej.  
  4. Załóż Dzienniczek Wolontariusza i notuj w nim wszelkie formy zaangażowania wolontariackiego szkolnego i pozaszkolnego. Zbieraj potwierdzenia udziału od organizatorów zewnętrznych akcji i działań. Pamiętaj, że trzeba angażować się regularnie.
  5. Działaj regularnie, bierz udział w spotkaniach ze szkolną koordynatorką wolontariatu.
  6. Pod koniec roku szkolnego oddaj sprawozdanie i dołącz wypełniony Dzienniczek Wolontariusza. Na tej podstawie otrzymasz zaświadczenie potwierdzające, że byłeś aktywnym wolontariuszem i wolotariuszką.

         Zachecamy do polubienia naszej strony na Facebooku: fb.me/wolontariat.sp29

Zapraszamy. Przyłącz się do nas!

42139065 2193201024250162 7396620925724000256 o

Skontaktuj się z nami

e-mail: sp29@sp29.wroc.pl

ul. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław