Samorząd Uczniowski to ważne miejsce naszej uczniowskiej aktywności. Dzięki zaangażowaniu wielu osób działamy prężnie i organizujemy ciekawe akcje. samorząd

Czym zajmuje się Zarząd?

Jako Zarząd Samorządu Uczniowskiego, na początku roku opracowujemy plan pracy na dziesięć szkolnych miesięcy. Następnie w naszych kompetencjach leży czuwanie nad działaniami uczniowskimi, ale również angażowanie się w różnego rodzaju akcje i przedsięwzięcia. Często sami jesteśmy ich inicjatorami, wszystkie mają na celu integrację uczniów w szkole. Regularnie kontaktujemy się z wszystkimi uczniami za pośrednictwem przewodniczących klas, którym zostają przekazywane informacje.

Mamy również obowiązek, by przed organami Szkoły Podstawowej (Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców) reprezentować społeczność uczniowską tzn. przemawiać w jej imieniu, występować z wnioskami i pytaniami. Pilnujemy przestrzegania Regulaminu Samorządu i Statutu Szkoły.

Na koniec roku szkolnego w ręce Dyrekcji oddawane jest sprawozdanie z całego roku.

Czym zajmuje się Sejmik Uczniowski?

W skład sejmiku wchodzą przede wszystkim przewodniczący wszystkich klas, dlatego jest to miejsce wymiany informacji i ustalania wspólnych przedsięwzięć. Funkcja Sejmiku jest dość ważna, gdyż m.in.: wyłania Komisję Wyborczą, zatwierdza ważności wyborów do Zarządu, może wydać opinię o pracy Zarządu, a nawet odebrać mandat Członka Zarządu.

Opiekunowie Samorządu:

Anna Kalisz Walerowicz
 
Rzecznik Praw Ucznia:
 
Anna Kalisz Walerowicz
 
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Skontaktuj się z nami

e-mail: sp29@sp29.wroc.pl

ul. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław